In de Stevenshof loopt sinds eind 2018 het door de wijk zelf gedragen project Stevenshof Vitaal. Ondertussen werken 100 wijkbewoners samen met diverse lokale organisaties, waaronder Samenwerkingsverband Stevenshof en Rijncoepel. Ideeën worden omgezet in concrete acties met het gezamenlijk doel voor ogen: een gezonde en sociale wijk voor jong en oud.

Een beweging opgang brengen

Just: “Het project Stevenshof Vitaal duurt 3 jaar. Een mooie aanzet. Meer kan het in 3 jaar tijd niet zijn. De 100 inwoners die nu actief betrokken zijn is een flinke groep. Ze vormen slechts 1% van de wijk. Nog onvoldoende om echt een beweging op gang te brengen. Nu er ook een website is, zullen de initiatieven hopelijk makkelijker gevonden worden en zich mogelijk als een olievlek verspreiden over de wijk. Ik ben bij dit project betrokken in de rol van vertegenwoordiger van de zorgverleners in de wijk Stevenshof. In deze rol toets ik of de plannen rond het verbeteren van de gezondheid ook realistisch zijn voor de zorg.

Herkennen jullie dit?

Uit het sociografische van onderzoek van Ineke van der Zande (bestuurder Libertas) kwamen een aantal feiten over de wijk naar boven. Overwegend autochtoon, gemiddeld/lage SES (sociaal economische status) en vergrijzend en ook een aantal andere punten die beter konden. We hebben die bevindingen aan de inwoners voorgelegd en gevraagd: “Herkennen jullie dit?” Inwoners konden dit beamen en hebben zelf ook input gegeven. Dit ging vooral over de leefbaarheid van de wijk. Bewoners missen een ontmoetingsplek, zoals het theehuis in de Leidse Hout.
Er zijn nu initiatieven om een theehuis te beginnen en een plek te maken met kersenbomen. Een mooi plekje waar je rustig kunt samen komen. Ook wordt er gewerkt aan een geveltuinen plan.

“We belonen verkeerd gedrag met pilletjes. Dat is ongezond.”

Just Eekhof 2020Gezond gedrag belonen

Het innovatieve karakter van Stevenshof Vitaal spreekt mij aan. Daar wil ik mij als zorgverlener voor inzetten. Ik denk dat door een verkeerde leefstijl veel ziektes onnodig zijn. En ik denk dat we dit met z’n allen moeten aanpakken. Dit is geen geïsoleerd probleem en zeker niet alleen door de gezondheidszorg op te lossen. Dit moet veel breder aangepakt worden. Alles is tegenwoordig verbonden aan eten. En we bewegen echt te weinig.

David van Bodegom zegt: “We moeten weer scharrelkippen worden.” Oftewel, bouw voldoende beweging in je dagelijkse routine in. Daar wil ik mensen van bewust maken. Doe korte afstanden wandelend of met de fiets en neem de trap. Ga pas met de lift als je op de vierde etage moet zijn of hoger. Ga lekker fietsen. Bijvoorbeeld naar de dokter of apotheek. Dat is in onze wijk hooguit twee kilometer. Dat doe ik zelf ook. Mijn visites doe ik altijd op de fiets. Helaas is de fietsenstalling bij het gezondheidscentrum veel te klein. Daarom hebben wij nu bij de gemeente gevraagd die uit te breiden. Om op die manier gezond gedrag te belonen.”

Tips voor andere wijksamenwerkingen

Er gebeurt veel in de Stevenshof en er wordt door veel verschillende organisaties samen met de inwoners aan een gezondere en socialere wijk gewerkt. Wat we tot nu hebben geleerd is:

  1. De kern van het succes van Stevenshof Vitaal zit m in het feit dat veel mensen zijn aangesloten met dezelfde werkelijkheid. Als je het in de wijk eens bent over de doelen, dan kun je daar weer makkelijker andere initiatieven aan vastkoppelen. Zoals Stevit, de GLI en ja de fietsenstalling.
  2. Laat zien wat je doet, bijvoorbeeld door een website te maken.
  3. Zorg voor een duidelijk begrenst werkgebied. Bij de Stevenshof is de grens – ingesloten tussen rijn, spoor, polder en snelweg – heel natuurlijk. Dat is een groot voordeel voor de samenwerking.
  4. Door marktwerking zijn er meerdere thuiszorg organisaties. Dat werkt niet. Je moet lokaal kiezen en daar de samenwerking mee optimaliseren.
  5. Doe dingen samen. Begin ergens. Welzijn op recept is bij ons een goede basis gebleken om met Stevenshof Vitaal op verder te bouwen.

Inspiratie

Just is geïnspireerd door:

  • David van Bodegom: “We moeten weer scharrelkippen worden. Weer naar buiten toe en de hele dag bewegen. Primitieve stammen werken de hele dag op het land, gaan slapen als het donker wordt, eten 3 maaltijden per dag van wat zij zelf verbouwen. Hart- en vaatziekten, depressies, slaapproblemen of diabetes komt bij hen niet voor.”
    Bekijk ook het interessante vraaggesprek met David (youtube 14 min)
  • Rudi Westendorp: “Het begrip ‘vitaal oud worden’ op de kaart zetten”.
  • Hanno Pijl: “Het stuit mij tegen de borst dat we met medicijnen proberen de schade te beperken, terwijl aanpassing van het voedingspatroon deze ziektes kan voorkomen en omkeren.”