Hoge kwaliteit door structurele samenwerking

Om patiënten met chronische aandoeningen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is een structurele en multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn nodig. De zorgverleners van samenwerkingsverband VoorZorg, het  eerstelijns samenwerkingsverband in Voorschoten, komen tot kwalitatief hoogwaardige zorg. Dit doen zij door samen te overleggen over de zorgverlening en kennis uitwisselen over ontwikkelingen, methoden en instrumenten. De samenwerking beperkt zich niet tot de bij VoorZorg aangesloten zorgverleners, maar strekt zich uit tot alle relevante lokale zorgverleners in Voorschoten en omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de wijkverpleging, de jeugdzorg en het sociale domein.

Intensieve samenwerking in de eerste lijn vermindert ook ziekenhuisopnamen. Omdat zorg altijd beter kan, zoeken ze samen naar mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Ze bundelen hun kennis en ervaring om nieuwe ontwikkelingen een plek te geven in het zorgaanbod.

Regionale samenwerking, lokale impuls

SWV VoorZorg is aangesloten bij Stichting Rijncoepel, omdat die de kennis en kunde van een aantal samenwerkingsverbanden in de regio Rijnland combineert. Dit resulteert onder andere in vernieuwende zorgprogramma’s met een preventief oogmerk en in een overzicht van goede indicatoren om de geleverde zorgprestaties te meten. Door op regionaal niveau samen te werken, krijgen preventie, genezing en revalidatie op lokaal niveau een impuls.

 

Disciplines

 • Apothekers
 • Diëtisten
 • Fysiotherapeuten
 • Huisartsen
 • Praktijkondersteuners

Huisartsen

Huisartsenpraktijk B.M.F. Gerts
Professor Van der Waalslaan 25
2251 GH Voorschoten
071 – 561 39 60
website

Huisartsenpraktijk De Lindehoeve
Lindepad 1
2251 PK Voorschoten
071 – 561 30 32
website

Huisartsenpraktijk Leidseweg 95
Leidseweg 95
2253 AA Voorschoten
071 – 561 21 18
website

Huisartsenpraktijk Lummen & Nijst
Leidseweg 59
2253 AA Voorschoten
071 – 561 23 56
website

Huisartsen Praktijk 61
Leidseweg 61
2253 AA Voorschoten
071 – 561 54 17
website

Huisartsenpraktijk S. Farsi
Jan Evertsenlaan 2
2253 XG Voorschoten
071 – 576 21 59
website

Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan
Wijngaardenlaan 2
2252 XN Voorschoten
071 – 561 25 20
website

Apothekers

Apotheek Deltaplein
Voorstraat 59
2251 BM Voorschoten
071 – 561 33 50
website

Apotheek Voorschoten
Leidseweg 66
2251 LC Voorschoten
071 – 561 25 25
website

Hofland Apotheek
Planciusplantsoen 13
2253 TS Voorschoten
071 – 576 28 77
website

Fysiotherapeuten

Fysiotherapie De Lindehoeve
Lindepad 1
2251 PK Voorschoten
071 – 561 89 45
website

Fysiotherapie Noord-Hofland
De Hooghkamer 88
2253 JV Voorschoten
071 – 576 81 74
website

Fysiotherapie Paulides + Partners

 • Fysiotherapie
  Prof. Einsteinlaan 1
  2251 VD Voorschoten
 • Beweegcentrum
  Van Beethovenlaan 69 B
  2253 BE Voorschoten

071 – 561 73 36
website

Plexxus Fysiotherapie & diëtetiek
Gezondheidscentrum Pastoor van Bemmelen
Jan Evertsenlaan 2
2253 XG, Voorschoten
071 – 888 76 11
website

Praktijk Frisolaan
J.W. Frisolaan 1
2252 HA Voorschoten
071 – 561 01 39
website

Diëtisten

Diëtheek Haaglanden
Lindepad 1
2251 PK Voorschoten
088 – 425 36 00
website

Diëtistenpraktijk Beter Fit
Bartoklaan 11
2253 CW Voorschoten
06 – 13 77 22 68
website

Plexxus Fysiotherapie & diëtetiek
Gezondheidscentrum Pastoor van Bemmelen
Jan Evertsenlaan 2
2253XG, Voorschoten
071 – 888 76 11
website

Vergoedingen

Overzicht vergoedingen door de ziektekostenverzekering.

Folders

Rijncoepel gebruikt alle zorgprogramma’s en de daarbij horende folders van Knooppunt Ketenzorg. Voor de overige zorgprogramma’s heeft Rijncoepel zelf folders uitgebracht.

Download Individueel zorgplan

LogoVoorzorg