Samen voor betere zorg

Binnen Samenwerkingsverband Wantveld werken tientallen zorgverleners nauw samen. De samenwerking leidt tot steeds betere zorg. Er wordt bijvoorbeeld snel en gericht naar elkaar doorverwezen, waardoor er vrijwel geen problemen met wachtlijsten zijn. Patiënten waarderen deze multidisciplinaire benadering.

Wat wil en kan de patiënt?

Samenwerkingsverband Wantveld werkt continu aan het verbeteren van de zorg, bijvoorbeeld door de invoering van multidisciplinaire zorgprogramma’s. Naast de bekende zorgprogramma’s voor onder andere diabetes, COPD, hartfalen is er recent ook een zorgprogramma voor lage rugklachten en voor incontinentie ingevoerd.

De patiënt staat hierbij centraal: wat kan hij zelf en welke begeleiding is nodig? Dit resulteert in zorg op maat, dicht bij huis. Ook hechten wij veel waarde aan de mening van onze patiënten: aan hen wordt regelmatig gevraagd om hun ervaringen met de verleende zorg te delen met de organisatie. De ervaringen vormen de leidraad bij de verdere verbetering van de zorg.

Disciplines

  • Apothekers
  • Diëtisten
  • Fysiotherapeuten
  • Huisartsen
  • Praktijkondersteuners
  • Psychologen

Wij werken nauw samen met:

  • Maatschappelijk werk
  • Psychiaters
  • Wijkverpleegkundigen

Contact

Samenwerkingsverband Wantveld
071 – 361 93 00
www.wantveld.nl

Sociale kaart Noordwijk

De sociale kaart van Noordwijk is een overzicht met links naar online informatie over de activiteiten van de gemeenten en andere organisaties in het in het sociale domein.

Vergoedingen

Overzicht vergoedingen door de ziektekostenverzekering.

Download folders

Rijncoepel gebruikt alle zorgprogramma’s en de daarbij horende folders van Knooppunt Ketenzorg. Voor de overige zorgprogramma’s heeft Rijncoepel zelf folders uitgebracht.

Download Individueel zorgplan