Zorgaanbod voor veel voorkomende ziekten

Binnen Samenwerkingsverband Stevenshof werken huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen samen met andere lokale zorgaanbieders. Het gaat om afspraken over wie, wat, wanneer doet. Deze afspraken zijn vastgelegd in zogeheten zorgprogramma’s voor een aantal veelvoorkomende ziekten of klachten.

Vergoedingen

Overzicht vergoedingen door de ziektekostenverzekering.

 

Samenwerkende zorgverleners

Huisartsen en praktijkondersteuners

Huisartsenpraktijk Stevenshof
Theda Manholtstraat 3
2331 JE Leiden
071 – 531 93 00
website

Huisartsenpraktijk Zaaijer, Zaaijer & Hensing
Reine Prinsen Geerligspad 11
2331 GV Leiden
071 – 532 24 02
website

Apotheek

Academische Apotheek Stevenshof
Theda Mansholstraat 1
2331 JE Leiden
071 – 576 63 11
website

Fysiotherapeuten

Fysiotherapie Stevenshof
Theda Mansholtstraat 3
2331 JE Leiden
071 – 531 93 28
website

Diëtist

Diëtetiek Stevenshof
Theda Mansholtstraat 3
2331 JE Leiden
06 – 38 34 40 43
website

Psychologen

Elpgroep
Theda Mansholtstraat 3
2331 JE Leiden
06 – 24 55 85 78
website

 

De patiënt heeft de regie

Voor SWV Stevenshof staan de bewoners van de wijk centraal. Zij moeten zich welkom voelen en als persoon gezien en begrepen weten. De relatie tussen de zorgverlener en de patiënt is gebaseerd op onderling vertrouwen. Samen werken de zorgverlener en de patiënt aan zorg die de patient zoveel mogelijk de regie geeft over zijn eigen zorg: wat wil hij, wat kan hij zelf en wat is daarvoor nodig? Vooral op het gebied van chronische zorg is daarbij, mede dankzij nieuwe technische hulpmiddelen, veel mogelijk.

We hebben elkaar nodig

De zorgverleners in het samenwerkingsverband realiseren zich dat ze elkaar nodig hebben om complete en samenhangende zorg te realiseren. Die samenwerking komt bij uitstek tot uitdrukking in de multidisciplinaire samenwerking rond chronische zorg. Daarnaast werken de zorgverleners uit het samenwerkingsverband samen met alle organisaties op het gebied van zorg, welzijn en preventie in en rond de wijk.

SWV Stevenshof en Rijncoepel

SWV Stevenshof is aangesloten bij Rijncoepel. Door de krachten en middelen vanuit meerdere samenwerkingsverbanden te bundelen, kan Stevenshof op rendabele wijze zorgvernieuwing realiseren, de kwaliteit van zorg monitoren en hulpmiddelen aanschaffen. Ook komt Stevenshof dankzij de schaalgrootte van Rijncoepel in aanmerking voor deelname aan grote, landelijke projecten zoals het traject ‘Gezonde zorg Gezonde regio‘.