Betere zorg door samenwerking

Bij Rijncoepel zijn vijf samenwerkingsverbanden van eerstelijns zorgverleners aangesloten. Ieder samenwerkingsverband vertegenwoordigt de expertise van de huisarts, de praktijkondersteuner, de fysiotherapeut, de apotheker, de diëtist en vaak ook de psycholoog. Binnen Rijncoepel werken zij structureel samen om zorgvernieuwing te realiseren, verleende zorg te monitoren, hulpmiddelen te ontwikkelen en zorgprogramma’s in te voeren. De bundeling van krachten maakt het mogelijk de kwaliteit van zorg en de gezondheid van onze patiënten te verbeteren en de kosten van de zorg te verlagen. Dit heeft als gevolg dat de tevredenheid van patiënten en daarmee ook van de zorgverlener groter wordt.

Daarnaast neemt Rijncoepel de samenwerkingsverbanden een aantal bedrijfsmatige verplichtingen uit handen, zoals het voeren van onderhandelingen met de zorgverzekeraars en afstemming met andere externe partners. Als samenwerkingsverbanden dat willen, verleent Rijncoepel ook diensten op het gebied van administratie, personeelszaken en ICT. Hierdoor kunnen de zorgverleners zich concentreren op hun kerntaak: het verlenen van goede zorg aan tevreden patiënten.

Bekijk ook de schematische weergave van de organisatiestructuur van Rijncoepel.

patientenzorg in cijfersSamenwerkingsverbanden

Tussen Rijncoepel en de aangesloten samenwerkingsverbanden zijn afspraken gemaakt over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en zeggenschap. Ze bepalen samen het beleid, waarbij Rijncoepel een coördinerende, faciliterende en ook sturende taak heeft. De vijf aangesloten samenwerkingsverbanden zijn Noordwijk-Binnen, Stevenshof, VoorZorgWantveld en Zorgsaam Leiden.

Vernieuwing voor de patiënt

De kracht van de samenwerking blijkt onder andere uit het vernieuwende traject ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’. Hierin zet Rijncoepel zich, samen met patiëntenorganisatie Zorgbelang Zuid-Holland, de Alrijne Zorggroep en verzekeraar Zorg en Zekerheid, in voor betere zorg. De cliënt krijgt de regie. Een ander goed voorbeeld is het project Persoonsgerichte Zorg: door per samenwerkingsverband twee zorgverbetertrajecten in te voeren, krijgen de patiënten in onze regio betere zorg en meer regie. Zo helpen we hen bijvoorbeeld bij het beter omgaan met hart- en vaatziekten en diabetes mellitus.

.

VIPLive

De samenwerkingsverbanden aangesloten bij Rijncoepel maken gebruik van VIPLive declareren, inzicht en samenwerken. Zie hieronder een weergave van de functionaliteiten die ter…

Lees verder

Ontstaansgeschiedenis

Een concept dat staat als een huis: door de krachten te bundelen, lukt het zorgverleners de zorg op een hoger niveau te krijgen.

Lees verder

Missie & visie

Goede gezondheidszorg staat of valt bij een sterke eerste lijn.

Lees verder

Kwaliteit

Voor Rijncoepel en de aangesloten samenwerkingsverbanden is zorg pas van hoge kwaliteit als deze de cliënt centraal stelt en actief betrekt bij het zorgproces.

Lees verder

Samenwerkingsverbanden

Stichting Rijncoepel bundelt de krachten van vijf samenwerkingsverbanden: ‘Noordwijk-Binnen’ en ‘Wantveld’ uit Noordwijk, ‘Stevenshof’ en ‘Zorgsaam Leiden’ uit Leiden en ‘VoorZorg’ uit Voorschoten.

Lees verder