Gezonde zorg, Gezonde regio zal als één van de sprekers op de Preventie Conferentie op donderdag 17 november de activiteiten toelichten. Met het programma Gezonde zorg, Gezonde regio investeren wij in het verbeteren van de regionale gezondheid en vitaliteit.

De Preventieconferentie wordt inmiddels voor de vijfde keer georganiseerd. Naast wethouders, bestuurders en professionals van zorg- en welzijnsorganisaties, regionale zorgverzekeraars en burgers van de regio Leiden zijn het Leidse bedrijfsleven en het onderwijs vertegenwoordigd. Maar de conferentie is ook interessant voor mensen uit andere regio’s die betrokken zijn bij preventie: Welke lessen trek je uit de Leidse aanpak? Kan je succesvolle initiatieven in jouw regio overnemen? Heb je verbetersuggesties?

Lees verder >>